Anatolský pastevecký pes - o plemeni

ilustrace - 01

Země původu:

Anatolský pastevecký pes pochází z míst, jež leží na území dnešního Turecka, kde se chová jako pracovní plemeno k ochraně stád a majetku. Do České republiky zavítal poprvé v roce 1998,jedná se o nejmladší a velmi vzácné molosské plemeno v ČR.

Povaha:

Anatolský pastevecký pes je především strážním a hlídacím psem. Je naprosto věrný a svoji rodinu, její majetek a území může bránit až s neuvěřitelných zaujetím. Pokud někdo vstoupí na jeho území, je podezřívavý a rezervovaný.

Anatolci nemají nijak zvlášť otevřenou povahu a netouží se přátelit se všemi. Většinou nemají rádi neomalený přístup a v některých případech jim vadí nežádoucí dotyk nebo poplácání od cizí osoby , zvláště pokud se cizí člověk dotýká jejich hlavy. Ani v nejmenším nejde o plachost - jde jen o to, že anatolští psi dávají přednost tomu, když se kontakt s nimi přizpůsobí jejich představám. Setkáváme-li se s anatolcem poprvé. Měli bychom mu v klidu nechat očichat dlaň , než se ho poprvé dotkneme.Jeho schopnost spolehlivě ochránit stáda závisí na jeho sklonu k samostatnému a nezávislému rozhodování. Anatolec vyhodnotí situaci, odhadne míru hrozícího nebezpečí, a podle toho také jedná. Pokud útočník opustí jeho území, jakmile se anatolec zvedne a zavrčí, celá věc tím pro anatola končí.

Právě pro jeho povahu se u anatolského psa rozhodně nedoporučuje obranářský výcvik. Donutit anatolského pasteveckého psa k útoku, pokud sám situaci nepovažuje za nebezpečnou, může být velmi obtížné - ale na druhou stranu budeme-li psa neustále pobízet, může se rozzlobit a pak nebude nijak snadné ho zastavit na povel. Anatol má silnou vazbu ke své "rodinné jednotce" .Má silný vlastnický a ochranářský vztah ke zvířatům a lidem, s nimiž vyrůstal, a věrně chrání a brání všechno, co pokládá za součást svého teritoria. Obecně má anatolský pes vynikající vztah k dětem.

Chování během hlídání:

Anatol pravidelné obchází hranice svého teritoria a vyznačuje si ho. Podle toho, jak velkou oblast může přehlédnout, si vytvoří ochrannou zónu. Pak se usadí uvnitř své oblasti v místě, které pokládá za výhodné. Rychle se naučí, co je běžná denní aktivita lidí v jeho oblasti, a nezkušenému pozorovateli se bude zdát, že jen polehává kolem, aniž by něco dělal. Jakmile se objeví potencionální vetřelec poblíž vnějšího pásma, anatol zaštěká. Oznamuje tak ,že něco viděl. Pokud se potencionální vetřelec blíží a vstoupí do vnějšího pásma, anatolský pes se hlasitě rozštěká. Doma anatol oznámí příchod každého návštěvníka a očekává, že se bude moci s návštěvníky pozdravit s určitou formálností. Obecně jsou anatolští psi velmi zvědaví, ale chovají se rezervovaně. Po seznámení s hostem si anatol obvykle lehne opodál a vše pozorně sleduje ze zdvořilé vzdálenosti. Chce-li návštěvník vstoupit bez doprovodu majitele do domu, anatol se mu postaví do cesty. Provází-li návštěvníka majitel, anatolský pastevecký pes nemá proti vstupu návštěvníka do domu námitek. Anatol je odvážný a sebevědomý pes, který se nenechá nijak snadno vyprovokovat.Anatolský pastevecký pes je velmi klidný a jeho agresivita se omezuje na úroveň nutnou na adekvátní odpověď útočníkovi. Lidé ho nikdy nevyužívali k lovu a zabíjení.Pokud tedy vetřelec opustí jeho teritorium po prvním varování, anatol nijak nepokračuje. Pokud anatola někdo obtěžuje (například člen rodiny nebo jiné zvíře z rodinného "stáda"), obvykle otočí hlavu stranou. A když obtěžování neustává, zvedne se a odejde.

Výchova:

Se štěnětem je třeba hned od malička manipulovat - prohlížet uši, kontrolovat zuby a tlapky, kartáčovat srst. Štěně musí znát laskavé jednání a manipulaci, dokud je malé, abyste si mohli jemně vynutit jeho trpělivost a poslušnost.

Obecně platí, že anatolský pes vyžaduje vzhledem ke svým sklonům k dominanci důslednou a láskyplnou výchovu hned od prvních dní, ovšem bez zbytečné tvrdosti nebo přetěžování. Není to pes, u něhož bychom mohli očekávat slepou poslušnost, ve svém jednání bude vždy spoléhat především na svůj úsudek, a proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost dokonalé socializaci. Anatolského pasteveckého psa stačí pravidelně vykartáčovat (především v období línání, kdy anatol vyměňuje intenzivně svoji hustou srst), jinak nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

I přes svoji velikost se anatolský pastevecký pes dožívá poměrně vysokého věku běžný věk je u anatola dvanáct až patnáct let.Aby se cítil dobře, potřebuje dostatek pohybu a volné nebe nad hlavou.Nejvíc mu vyhovuje prostorný, dobře oplocený pozemek, který může chránit před vetřelci jako vlastní teritorium.Vzhledem ke kočovnému životu v zemi původu musí být oplocení pozemku dostatečně kvalitní, aby si pes nerozšiřoval své teritorium a současně aby na jeho teritorium nevstupovali případní vetřelci.

Postava:

Anatolský pastevecký pes je mohutné vzpřímené postavy se silnou hlavou a hustou srstí. Kohoutková výška psů činí 74 až 81 centimetrů a psi váží od 50 do 65 kilogramů. Feny měří 71 až 79 centimetrů v kohoutku a váží od 40 do 55 kilogramů. Ovšem řada psů tohoto plemene mívá silnější kostru nebo naopak lehčí stavbu těla, tudíž se nemusí nutně vejít do těchto rozměrů. Na široké hlavě dominuje krátká hranatá tlama, přesahující třetinu celkové délky hlavy. Pysky jsou černé a lehce visí dolů. Dospělí anatolci mají silné plece, hluboký hrudník s dobře klenutými žebry. Dlouhé a silné končetiny umožňovali hbitost a sílu v boji se šelmami, které napadali stádo. Pohyb Anatolce je velmi plynulý. Klasickým a nejčastějším zbarvením je plavá s černýma ušima a maskou – tomuto zbarvení se někdy říká Karabaš (což znamená černá hlava). Kangal je jiný název tohoto zbarvení, jenž se vyskytuje v oblasti Sivas v Turecku. Často se ale setkáváme se skvrnitými psy, žíhanými, šedými nebo dokonce černými psy. Ne všichni plaví psi mají černou masku. Akabaš – další plemeno pasteveckého psa – je čistě bílé nebo krémové a má obecně delší srst.